Neck Pain

ปวดต้นคอ

อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอ หรือรวมไปถึง บ่า ไหล่ และหลัง เป็นอาการที่พบได้บ่อย โดยบางส่วนจะไม่ได้มาจากสาเหตุร้ายแรงและสามารถหายได้เองภายในไม่กี่วัน แต่สำหรับบางรายอาจเป็นอาการเรื้อรัง หรือบาดเจ็บรุนแรง จากการใช้กล้ามเนื้อที่ผิด การประกอบกิจวัตรต่างๆในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งผู้ที่นั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆและไม่ได้มีการยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง ในบางรายส่งผลให้เป็นโรคกระดูกต้นคออักเสบ ขยับคอไม่ได้ และกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวยึด รู้สึกชา ลามไปถึงหลังและแขน หากเกิดอาการดังกล่าว ควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป

ปวดต้นคอ

อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอ หรือรวมไปถึง บ่า ไหล่ และหลัง เป็นอาการที่พบได้บ่อย โดยบางส่วนจะไม่ได้มาจากสาเหตุร้ายแรงและสามารถหายได้เองภายในไม่กี่วัน แต่สำหรับบางรายอาจเป็นอาการเรื้อรัง หรือบาดเจ็บรุนแรง จากการใช้กล้ามเนื้อที่ผิด การประกอบกิจวัตรต่างๆในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งผู้ที่นั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆและไม่ได้มีการยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง ในบางรายส่งผลให้เป็นโรคกระดูกต้นคออักเสบ ขยับคอไม่ได้ และกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวยึด รู้สึกชา ลามไปถึงหลังและแขน หากเกิดอาการดังกล่าว ควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป

สาเหตุของการปวดต้นคอ

คอมีความยืดหยุ่นและทำหน้าที่รับน้ำหนักศีรษะ จัดเป็นอวัยวะที่เปราะบาง ได้รับบาดเจ็บและเกิดอาการปวดหรือแข็งเกร็งได้ง่าย โดยสาเหตุที่ทำให้ปวดต้นคอ แบ่งได้ดังนี้

 • การได้รับบาดเจ็บที่คอ
 • ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease)
 • เส้นประสาทถูกกด (Pinched Nerve)
 • การติดเชื้อ
 • กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เป็นอาการปวดต้นคอที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนั้นมาจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมในการใช้งานกล้ามเนื้อคอที่ผิดท่าและนานเกินไป ได้แก่
  • จัดระเบียบร่างกายไม่ถูกต้อง
  • นั่งทำงานนานเกินไปโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ
  • นอนหลับแล้วหันคอผิดท่า
  • คอกระตุกระหว่างออกกำลังกาย
  • ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์หรืออ่านหนังสือเป็นเวลานาน

 

สรีระ กับการนอน

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/pb-01-1.jpg

การนอน

เป็นท่าที่หมอนรองกระดูกสันหลังรับแรงน้อยที่สุด จึงเป็นท่าที่ทำให้ร่างกายได้พักผ่อนได้มากที่สุด มีคน จำนวนมากที่ไม่รู้ว่าตนเองนอนในท่าที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยหลังตื่นนอนอีกด้วย

 

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/pb-02-1.jpg

กระดูกสันหลัง

ของคนเรา มีลักษณะเป็นตัว S โดยช่วงของลำคอจะโค้ง มาด้านหน้า เวลานอนจึงจำเป็นต้องมีหมอนหนุนคอ เพื่อให้สรีระและกระดูกโค้งไปตามรูปทรงธรรมชาติ

 

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/pb-03-1.jpg

หมอน

เป็นอุปกรณ์ในการนอนที่สำคัญที่จะทำให้ท่าทางการนอนถูกสุขลักษณะ ป้องกันอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะช่วงคอ หมอนที่ถูกต้องจะจัดให้สะโพก หลังและคอของเราเข้าที่และทำให้กระดูกสันหลังของเรารักษาระดับตรงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

 

ทำไมนอนแล้วปวดคอ?

สาเหตุหนึ่งของการปวดคอ มาจากการนอนในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ใช้หมอนที่ไม่รองรับสรีระคอและกระดูกสันหลัง การนอนหมอนที่แบน หรือสูงเกินไป ทำให้สรีระอยู่ในท่าที่ผิด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ กล้ามเนื้อ และมักจะลักษณะของอาการดังต่อไปนี้

 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบริเวณใกล้เคียง
 • รู้สึกปวดมากขึ้นเมื่อต้องหันคอไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นเวลานาน
 • กล้ามเนื้อตึง หรือกระตุก
 • คอเคล็ด หันศีรษะ หรือ คอไม่ได้

ในภาวะที่ร้ายแรงจะพบอาการ

 • อ่อนแรง หรือชาบริเวณแขนหรือมือ
 • หมอนรองกระดูกคออักเสบ

หากเกิดอาการบาดเจ็บดังกล่าวแล้วจะต้องเสียเงินและเวลาในการรักษาอีกมาก

 

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/pb-04-1.jpg

ทำไมนอนแล้วปวดคอ?

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/pb-04.jpg

สาเหตุหนึ่งของการปวดคอ มาจากการนอนในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ใช้หมอนที่ไม่รองรับสรีระคอและกระดูกสันหลัง การนอนหมอนที่แบน หรือสูงเกินไป ทำให้สรีระอยู่ในท่าที่ผิด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ กล้ามเนื้อ และมักจะลักษณะของอาการดังต่อไปนี้

 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอและบริเวณใกล้เคียง
 • รู้สึกปวดมากขึ้นเมื่อต้องหันคอไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นเวลานาน
 • กล้ามเนื้อตึง หรือกระตุก
 • คอเคล็ด หันศีรษะ หรือ คอไม่ได้

ในภาวะที่ร้ายแรงจะพบอาการ

 • อ่อนแรง หรือชาบริเวณแขนหรือมือ
 • หมอนรองกระดูกคออักเสบ

หากเกิดอาการบาดเจ็บดังกล่าวแล้วจะต้องเสียเงินและเวลาในการรักษาอีกมาก

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/neck-ache-3.png

การป้องกันอาการปวดต้นคอ

การตั้งศีรษะให้ตรง อยู่ตรงกลางตามแนวกระดูกสันหลังคือวิธีป้องกันอาการปวดคอ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

 • เลือกใช้หมอนที่สบายและรองรับสรีระช่วงคอในขณะที่คุณหลับ
 • นอนหลับในท่านอนหงายหากเป็นไปได้ เนื่องจากเป็นท่าที่เหมาะสมในการผ่อนคลายกระดูกสันหลังมากที่สุด
 • จัดวางจอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสายตา ขณะที่นั่งทำงาน
 • หลีกเลี่ยงการก้มพิมพ์ข้อความในมือถือเป็นเวลานาน
 • หลีกเลี่ยงการคุยโทรศัพท์โดยแนบไว้ระหว่างไหล่กับหู
 • หมั่นออกกำลังและยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอและไหล่
 • ไม่หิ้วกระเป๋าหรือยกของที่หนักเกินไปเป็นเวลานาน
 • จัดท่าทางของสรีระร่างกายให้อยู่ตำแหน่งที่ให้ถูกต้อง ในการยืนหรือนั่ง ควรให้ไหล่ตั้งตรงอยู่ในแนวเดียวกับสะโพก 
  เช่นเดียวกับใบหูที่อยู่เหนือไหล่ในแนวเดียวกัน
 • คลายจุดกดเจ็บ ( Trigger Point) อย่างสม่ำเสมอ

 

การป้องกันอาการปวดต้นคอ

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/neck-ache-3.png

การตั้งศีรษะให้ตรง อยู่ตรงกลางตามแนวกระดูกสันหลังคือวิธีป้องกันอาการปวดคอ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

 • เลือกใช้หมอนที่สบายและรองรับสรีระช่วงคอในขณะที่คุณหลับ
 • นอนหลับในท่านอนหงายหากเป็นไปได้ เนื่องจากเป็นท่าที่เหมาะสมในการผ่อนคลายกระดูกสันหลังมากที่สุด
 • จัดวางจอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสายตา ขณะที่นั่งทำงาน
 • หลีกเลี่ยงการก้มพิมพ์ข้อความในมือถือเป็นเวลานาน
 • หลีกเลี่ยงการคุยโทรศัพท์โดยแนบไว้ระหว่างไหล่กับหู
 • หมั่นออกกำลังและยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอและไหล่
 • ไม่หิ้วกระเป๋าหรือยกของที่หนักเกินไปเป็นเวลานาน
 • จัดท่าทางของสรีระร่างกายให้อยู่ตำแหน่งที่ให้ถูกต้อง ในการยืนหรือนั่ง ควรให้ไหล่ตั้งตรงอยู่ในแนวเดียวกับสะโพก 
  เช่นเดียวกับใบหูที่อยู่เหนือไหล่ในแนวเดียวกัน
 • คลายจุดกดเจ็บ ( Trigger Point) อย่างสม่ำเสมอ

เลือกหมอนอย่างไร ให้รองรับสรีระได้ดี

หมอนที่รองรับสรีระได้ดี จะต้องมีความยืดหยุ่น เข้ากันได้ดีกับสรีระของผู้นอน รองรับต้นคอและกระดูกสันหลัง เพื่อลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดแรงกดทับ ผู้ที่มีพฤติกรรมการนอนในท่าที่แตกต่างกัน ก็ควรจะเลือกใช้หมอนที่เหมาะสมกับท่านอนแบบนั้นๆ
ดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่า ชอบนอนในลักษณะไหน นอนหงาย นอนคว่ำ หรือนอนตะแคงข้าง แล้วจึงกำหนดความสูงและความหนาที่รู้สึกสบาย สุดท้ายจึงเลือกประเภทและคุณภาพของหมอน

 

 • ผู้ที่ชอบนอนหงาย ระวังอย่าใช้หมอนที่ทำให้ศีรษะสูงกว่าคาง เพราะอาจทำให้ปวดต้นคอ ควรเลือกหมอนที่มีความหนาระดับปานกลาง ไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไป จะช่วยทำให้คอ อยู่ในระดับที่สมดุลกับแผ่นหลังส่วนบนและกระดูกสันหลัง ซึ่งหมอนประเภทยางพาราจะเหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดหลัง เนื่องจากมีความยืดหยุ่น รองรับศีรษะต้นคอและกระดูกสันหลังได้ดี

 

 • ผู้ที่ชอบนอนตะแคง ควรเป็นหมอนที่สอดรับกับช่องว่างระหว่างคอและไหล่ให้พอดี อย่างหมอนยางพารา ที่ออกแบบมาเพื่อการกระจายแรงกดทับ รองรับกับทุกท่วงท่ารวมถึงท่านอนตะแคง

 

 • ผู้ที่ชอบนอนคว่ำ ท่านี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้หมอน หรือใช้หมอนหนุนศีรษะที่มีลักษณะค่อนข้างแบน ไม่ควรใช้หมอนที่ยกศีรษะสูงเกินไปและใช้หมอนใบเล็กๆอีกใบ หนุนตรงบริเวณท้อง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักกดทับที่กระดูกสันหลังบริเวณเอวมากเกินไป

 

อย่างไรก็ตาม คนเราจะเปลี่ยนท่านอนโดยเฉลี่ยชั่วโมงละ 1 ครั้ง เพราะฉะนั้นต้องแน่ใจว่าชนิดของหมอนที่เลือกจะทำให้นอนได้สบายตลอดทั้งคืน ซึ่งหมายถึงสะโพก หลังและคอของเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และทำให้กระดูกสันหลังรักษาระดับตรงได้มากที่สุด

 

 

 

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/Sleeping-Position-2.png

เลือกหมอนอย่างไร ให้รองรับสรีระได้ดี

หมอนที่รองรับสรีระได้ดี จะต้องมีความยืดหยุ่น เข้ากันได้ดีกับสรีระของผู้นอน รองรับต้นคอและกระดูกสันหลัง เพื่อลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดแรงกดทับ ผู้ที่มีพฤติกรรมการนอนในท่าที่แตกต่างกัน ก็ควรจะเลือกใช้หมอนที่เหมาะสมกับท่านอนแบบนั้นๆ

ดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่า ชอบนอนในลักษณะไหน นอนหงาย นอนคว่ำ หรือนอนตะแคงข้าง แล้วจึงกำหนดความสูงและความหนาที่รู้สึกสบาย สุดท้ายจึงเลือกประเภทและคุณภาพของหมอน

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/sleep-back-small.png
 • ผู้ที่ชอบนอนหงาย ระวังอย่าใช้หมอนที่ทำให้ศีรษะสูงกว่าคาง เพราะอาจทำให้ปวดต้นคอ ควรเลือกหมอนที่มีความหนาระดับปานกลาง ไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไป จะช่วยทำให้คอ อยู่ในระดับที่สมดุลกับแผ่นหลังส่วนบนและกระดูกสันหลัง ซึ่งหมอนประเภทยางพาราจะเหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดหลัง เนื่องจากมีความยืดหยุ่น รองรับศีรษะต้นคอและกระดูกสันหลังได้ดี
https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/sleep-side-small.png
 • ผู้ที่ชอบนอนตะแคง ควรเป็นหมอนที่สอดรับกับช่องว่างระหว่างคอและไหล่ให้พอดี อย่างหมอนยางพารา ที่ออกแบบมาเพื่อการกระจายแรงกดทับ รองรับกับทุกท่วงท่ารวมถึงท่านอนตะแคง
https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/sleep-stomach-small.png
 • ผู้ที่ชอบนอนคว่ำ ท่านี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้หมอน หรือใช้หมอนหนุนศีรษะที่มีลักษณะค่อนข้างแบน ไม่ควรใช้หมอนที่ยกศีรษะสูงเกินไปและใช้หมอนใบเล็กๆอีกใบ หนุนตรงบริเวณท้อง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักกดทับที่กระดูกสันหลังบริเวณเอวมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม คนเราจะเปลี่ยนท่านอนโดยเฉลี่ยชั่วโมงละ 1 ครั้ง เพราะฉะนั้นต้องแน่ใจว่าชนิดของหมอนที่เลือกจะทำให้นอนได้สบายตลอดทั้งคืน ซึ่งหมายถึงสะโพก หลังและคอของเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และทำให้กระดูกสันหลังรักษาระดับตรงได้มากที่สุด

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/ins-pb-05.jpg

INSLEEP รองรับสรีระ ลดอาการปวดเมื่อย

หมอน Insleep สามารถช่วยคุณลดอาการปวดคอ เนื่องจากเป็นหมอนที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับสรีระของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม

 • เลือกใช้วัสดุยางพาราที่มีความยืดหยุ่น ปรับรูปทรงให้สอดรับกับกระดูกสันหลังได้ดี
 • ยางพาราจะรองรับแรงกดทับจากการนอนได้เป็นอย่างดี
 • ยางพาราแบบฉีกทำให้สามารถเพิ่มหรือลดความหนาแน่นและความสูงต่ำของหมอนให้เหมาะสมกับสรีระและลักษณะการนอนของแต่ละบุคคลได้

คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้ Insleep รองรับสรีระ ป้องกันคอของคุณ ไม่ว่าจะนอนท่าไหน ก็สามารถรองรับได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้ที่เลือกนอนหมอน Insleep หมดปัญหาอาการปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลังตื่นนอน รวมทั้งอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อของกระดูกต่างๆได้ ช่วยให้นอนหลับได้สบายตลอดทั้งคืน หมดปัญหาการตื่นกลางดึกเพื่อจัดหมอนและท่านอนใหม่

 

INSLEEP รองรับสรีระ ลดอาการปวดเมื่อย

https://www.insleep-th.com/wp-content/uploads/2018/02/ins-pb-05.jpg

หมอน Insleep สามารถช่วยคุณลดอาการปวดคอ เนื่องจากเป็นหมอนที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับสรีระของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม

 • เลือกใช้วัสดุยางพาราที่มีความยืดหยุ่น ปรับรูปทรงให้สอดรับกับกระดูกสันหลังได้ดี
 • ยางพาราจะรองรับแรงกดทับจากการนอนได้เป็นอย่างดี
 • ยางพาราแบบฉีกทำให้สามารถเพิ่มหรือลดความหนาแน่นและความสูงต่ำของหมอนให้เหมาะสมกับสรีระและลักษณะการนอนของแต่ละบุคคลได้

คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้ Insleep รองรับสรีระ ป้องกันคอของคุณ ไม่ว่าจะนอนท่าไหน ก็สามารถรองรับได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้ที่เลือกนอนหมอน Insleep หมดปัญหาอาการปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลังตื่นนอน รวมทั้งอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อของกระดูกต่างๆได้ ช่วยให้นอนหลับได้สบายตลอดทั้งคืน หมดปัญหาการตื่นกลางดึกเพื่อจัดหมอนและท่านอนใหม่